Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden yahut kanunun öngördüğü özel bir nedene bağlı olarak oluşan tazminat taleplerini havi uyuşmazlıkları konu edinir. Tazminat hukuku; maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerini ihtiva eder. 

Uygulamada maddi tazminat davası daha çok ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, trafik kazası nedeniyle yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis), iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm (maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlar), kişilik veya malvarlığına haksız saldırı nedeniyle uğranılan zararlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem sonucunda manevi açıdan yaşanılan acının karşılığı olarak görülmektedir.

Tazminat konusu taleplerin avukatlık hizmetleri kapsamında takip edilmesi önem taşımaktadır. Zira teknik birçok ayrıntısı nedeniyle tazminat miktarına etki edebilecek sonuçlar açısından hak kaybına uğramamak ehemmiyet arz etmektedir. Burada özellikle avukatlık hak ve yetkisi olmayan bir kısım özel danışmanlık işleri yapan aracılara itibar edilmemesi çok önemlidir. 

Sayfamızı Paylaşın
Trafik kazası nedeniyle tazminat destekten yoksun kalma tazminatı maddi ve manevi tazminat Sivas tazminat avukatı

SİTEİÇİ ARAMA

Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası

İşçilik alacaklarından olan yıllık izin alacağında zamanaşımı ve sözleşmenin feshi

Boşanma davasına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin koşulları