Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya, çevresel tehlikelerden korumaya yönelik düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalıdır. 

Hukuk Büromuzda aşağıda yer alan konularda hizmet verilmektedir:

  • Tüketici Mahkemesi ve Ticaret Mahkemesinde açılması gereken davalar
  • Tüketici Hakem Heyetine müracaatlar ve yasal takibinin yapılması 
  • Banka kredilerinde tüketiciden alınan dosya masrafı adı altındaki alacaklara ilişkin davalar
  • Devre tatili satımı uyuşmazlıkları
  • Paket tur sözleşmeleri uyuşmazlıkları
  • Mesafeli sözleşmeler uyuşmazlıkları 
  • Tüketici Kredileri uyuşmazlıkları 
  • Abonelik sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıklar
  • Süreli yayınlar anlaşmazlıkları
  • Malın toplatılması
Sayfamızı Paylaşın

SİTEİÇİ ARAMA

Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası

İşçilik alacaklarından olan yıllık izin alacağında zamanaşımı ve sözleşmenin feshi

Boşanma davasına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin koşulları