İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır. 

Hukuk Büromuzda aşağıda yer verdiğimiz alanlarda hizmet verilmektedir. 

  • İşçi alacakları davaları (Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Fazla mesai, Yıllık izin, Hafta tatili vb alacakları)
  • İş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle işe iade davaları
  • İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları 
  • Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davaları
  • Hizmet tespit davaları (Prim gün sayısının tamamlatılması)
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik hatalı değerlendirmelerine karşı davalar
Sayfamızı Paylaşın

SİTEİÇİ ARAMA

Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası

İşçilik alacaklarından olan yıllık izin alacağında zamanaşımı ve sözleşmenin feshi

Boşanma davasına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin koşulları