Ceza Hukuku

Ceza soruşturmaları ve yargılamalarında tarafların ceza mevzuatı ve yerleşik içtihatlar çerçevesinde temsil edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Ceza yargılamasındaki olası hatalı değerlendirmeler şahsın en temel hakkı olan özgürlüğünden haksız bir şekilde yoksun kalması yahut vicdanları derinden yaralayan bir kısım suç ve eylemlerin cezasız kalmasına yol açmaktadır. Bu açıdan her somut olaya farkı bakış açılarıyla bakabilmek ve  hukuki perspektif ile yargılamaya adil sonuç için katkı sağlamak çok değerlidir.  

Bu doğrultuda soruşturma ve yargılama aşamasında etkin temsil, ceza yargılamasının tüm aşamalarında (ilk derece, bölge adliye ve Yargıtay/Danıştay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, AİHM başvurusu ) temsil görevinin profesyonel takibi, infaz aşamasında ilamat dosyalarının takibi, idari para cezalarının Sulh Ceza Hakimliklerine itirazı ve kesinleşmesi süreçleri tarafımızdan yerine getirilmektedir.

Sayfamızı Paylaşın
Ağır Ceza Avukatı Ceza Avukatı Denetimli Serbestlik Sivas Ceza Avukatı

SİTEİÇİ ARAMA

Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası

İşçilik alacaklarından olan yıllık izin alacağında zamanaşımı ve sözleşmenin feshi

Boşanma davasına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin koşulları