Avukatlar

Çınargil & Şan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak amacımız Avukatlık Kanunun 2. maddesinde yer aldığı üzere; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Ekibimiz bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve müvekkillerinin yararlanmasına tahsis eder.