İcra ve İflas Hukuku

  • İlamlı ve ilamsız takip (Her nevi alacağın icra yoluyla takip ve tahsili)
  • Kambiyo senetleri ve sözleşmeden doğan alacakların takip ve tahsili 
  • İcra takibine itiraz
  • İtirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davaları
  • İcra Mahkemeleri davaları
  • İpotek ve rehin konulması ve kaldırılması işlemleri
  • Kira alacağının takip ve tahsili
  • Kiralananın tahliyesi 
  • İcra ve iflas hukuku konularında şahıslara veya şirketlere hukuki danışmanlık
  • İflas ve Konkordato

 

Sayfamızı Paylaşın

SİTEİÇİ ARAMA

Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası

İşçilik alacaklarından olan yıllık izin alacağında zamanaşımı ve sözleşmenin feshi

Boşanma davasına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin koşulları