Faaliyet Alanları

Çınargil & Şan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, güncel hukuki gelişmeleri ve yargısal inançları yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği yerine getirmektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya kanunun öngördüğü özel bir nedene bağlı olarak

Ceza Hukuku

Ceza hukuku; suç ve cezaları konu edinen, bir eylemin suç teşkil edip etmediğini ve

Aile Hukuku

Medeni hukukun kapsamı içerisinde yer alan aile hukuku, aileye ilişkin konuların düzenlenmesi ve bu

Miras Hukuku

Miras hukuku yasal ve atanmış mirasçılara geçecek mirasın geçiş koşullarını ve

İş Hukuku

İş hukuku; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve

İcra ve İflas Hukuku

Borç alacak ilişkilerinin devletin yetkili mercileri yardımıyla tahsilini ve koşullarını