Hukuk

Çınargil & Şan Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma

Emekli maaşına bloke

Emekli maaşına kefalet nedeniyle bloke konulamayacağını biliyor

Kambiyo Hukukunda Kefalet

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde