Avukatlık Hizmetleri Hukuk Yargılamalarında Arabuluculuk Ceza Yargılamasında Uzlaştırma Hukuki Danışmanlık
Avukatlık Hizmetleri
Lawyer / Law Firm / Attorney
Hukuk Yargılamalarında Arabuluculuk
Dava Şartı Arabuluculuk / İhtiyari Arabuluculuk
Ceza Yargılamasında Uzlaştırma
/ Ceza Hukuku /
Hukuki Danışmanlık

20 Yıllık
Deneyim

Çınargil & Şan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu'nda avukatlık hizmetleri, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırma ve hukuki danışmalık hizmetleri verilmektedir.

Müvekkilerimizle kurduğumuz doğru ve güvenilir ilişki sorumluluğu kapsamında; hak arama özgürlüğünün en önemli güvencesi olan avukatlık mesleği ciddi bir özveri ve hassasiyetle yerine getirmektedir.

Adalet mülkün temelidir.

İletişim

Faaliyet Alanları

Çınargil & Şan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, güncel hukuki gelişmeleri ve yargısal inançları yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği yerine getirmektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden yahut kanunun öngördüğü özel bir nedene bağlı olarak oluşan tazminat taleplerini havi uyuşmazlıkları konu edinir

Ceza Hukuku

Ceza hukuku; suç ve cezaları konu edinen, bir eylemin suç teşkil edip etmediğini ve müeyyidesini inceleyen kamu hukuku dalıdır. 

Aile Hukuku

Medeni hukukun kapsamı içerisinde yer alan aile hukuku, aileye ilişkin konuların düzenlenmesi ve bu nevi ihtilafların çözümüyle ilgilenir

Miras Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması Tenkis- Tanıma Davaları,

İş Hukuku

İş hukuku; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri konu alan hukuk dalıdır

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk bireylerin; kişilik, aile, miras, eşya ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Avukatlar

Çınargil & Şan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak amacımız Avukatlık Kanunun 2. maddesinde yer aldığı üzere; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Ekibimiz bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve müvekkillerinin yararlanmasına tahsis eder.

İletişim bilgilerimizi görmek için tıklayın

Avukatlık

Avukat, anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübesini her türlü yargı mercilerinde paylaşan kişidir. 

Avukat Kimdir?

Hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak üzere hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eden kişidir.

Yargısal İnanç

Yargısal inanç, yüksek yargı organlarının hukuki uyuşmazlıkların çözümünde içtihat niteliğini almış kararlarına denmektedir. 

Yargı Bağımsızlığı

Yargı bağımsızlığı Anayasanın 138. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

BLOG

Çınargil & Şan Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Kambiyo Hukukunda Kefalet

  • 2015-08-27

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir.

Konut Kira Sözleşmeleri

  • 2014-07-13

Coranavirüs (Covid-19) Salgını ve Konut Kira Sözleşmeleri

Emekli maaşına bloke

  • 2018-09-20

Emekli maaşına kefalet nedeniyle bloke konulamayacağını biliyor muydunuz?